Naisellinen tapa osallistua työhön

Älylliset pohdiskelut metafyysisistä ja abstrakteista aiheista.
Sothoth
Frater
Posts: 325
Joined: Fri May 28, 2010 1:18 pm

Naisellinen tapa osallistua työhön

Post by Sothoth »

Azazelin Tähti on tähän mennessä ollut seurana melkoisen miesvoittoinen, kyllä niitä fratereitä vaan sikiää. :) Johtuneeko tämä naisten (keskimäärin) erilaisesta, mutta vähintäänkin yhtä arvokkaasta tavasta käsittää okkulttinen työ? Voi olla, että nainen keskimäärin kokee vähemmän viehtymystä dynaamiseen henkiseen työskentelyyn, mutta onko syy naisten vähyyteen pelkästään siinä?

Seurassamme on puhuttu paljon älyllisen puolen korostamisesta. Mutta toteutuuko tunteellinen, intuitiivinen tai uskonnollinen puoli työssämme tarpeeksi hyvin, jotta naiset kokisivat löytävänsä jotain seurastamme? Hyvin monet naiset ovat kiinnostuneita "henkisen polun" seuraamisesta. Tämä saattaa olla usein pinnallista ja New Ageen liittyvää, mutta mielestäni tätä kokemistapaa ei voi missään mielessä väheksyä. Mielestäni seurassamme on tilausta aktiivisemmalle keskustelulle tämäntyyppisistä asioista. Kokemukseni perusteella naisista löytyy paljon herkkiä, intuitiivisiä ihmisiä, joilla suorastaan "yliluonnollisia" kykyjä. Juuri tänään kuulin kahden iäkkäämmän naisen keskustelevan enneunien näkemisestä; nuo intuitiot tulevista tapahtumista ovat heillä olleet toistuvia, ja ovat selittämättömällä tavalla aina osoittautuneet oikeiksi.

Naiset ovat noitia, parantajia, ennustajia, näkijöitä. Kuinka voisimme sokaista silmämme tältä kauniilta viisaudelta, joka kumpuaa Kuun, feminiinisen alitajunnan uumenista? Monilla naisilla voi kuitenkin olla vaikeuksia jäsentää henkisiä kokemuksiaan, jolloin naisille ominainen vastaanottavaisuus ja passiivisuus voi muodostua taakaksi tai haitaksi. Naiset ovat usein herkkiä ja empaattisia, eli tältä osin okkulttiseen työskeltelyyn jopa soveltuvampia kuin miehet. Lisäksi heillä usein on paljon tarkempi psykologinen silmä kuin miehillä. Voisiko työ Azazelin Tähdessä sopia tällaisen naisellisen suhtautumistavan omaaville?
Wyrmfang
Frater
Posts: 1222
Joined: Tue May 25, 2010 10:22 pm
Location: Espoo

Re: Naisellinen tapa osallistua työhön

Post by Wyrmfang »

Sothoth wrote: Seurassamme on puhuttu paljon älyllisen puolen korostamisesta. Mutta toteutuuko tunteellinen, intuitiivinen tai uskonnollinen puoli työssämme tarpeeksi hyvin, jotta naiset kokisivat löytävänsä jotain seurastamme?
Yksi oleellinen syy on varmaan se, että suurin osa naisista taitaa kokea esimerkiksi koko viestisi esitystavan sovinistisena. Tässä esimerkiksi oletat suoraan, että nainen edustaa lähtökohtaisesti jotain muuta kuin älyllistä lähestymistapaa.

Tämä arkkityyppien kautta ajatteleminen on tietysti keskeinen osa okkultistista maailmankuvaa, mutta uskon että se muuttuu jollain tapaa radikaalisti vielä tulevaisuudessa (mikä tällä hetkellä vielä ilmenee ainakin minulle ratkaisemattomana ongelmana). En näe feminismiä, joka näkee koko arkkityyppiajattelun edesmenneen miesten hallitseman maailmankuvan ilmennykseksi, pelkästään virheenä, vaikka sen alkupyrähdykset tietysti muotopuoliksi jäävätkin. Jos luomakunta kehittyy hitaasti kohti ykseyttä, eikö feminismi näyttäydy ensimmäisinä hapuiluina sukupuolettomaan ihmiseen päin?

Jollain tavalla muuten juuri tuo äly tuntuu olevan hyvin keskeinen juttu nykyajalla. On suhteellisen helppo kestää erilaisia loukkauksia, mutta yksinkertaiseksi leimaaminen tuntuu useimmiten herättävän voimakkaimpia reaktioita (on toki myös ihmisiä jotka ovat sinut yksinkertaisuutensa kanssa ja näkevät voimansa olevan muualla).

Oli totuus mitä tahansa, niin asettumalla nykynaisen asemaan, on mielestäni aika helppo havaita, miksi tämäntyyppinen seura ei houkuta, vaikka jotkut ideat puhuttelisivatkin. Myös tietenkin ihan se arkisen lannistava fakta, että totta kai tietyn ryhmän hallitsema seura aina huomaamattaankin tekee vaikeaksi erilaisten potentiaalisten jäsenten lähestymisen, on täysin selkeä syy.

On toki kuitenkin perusteita ajatella, että naisten ajatusmaailma poikkeaa useimmiten jollain tapaa miesten vastaavasta. Yksi seuran keskeinen teema on Saatana ja siihen liittyvä pahan ongelma. Kokemukseni mukaan naiset eivät useimmiten joko käsite lainkaan mikä pahan ongelmassa jotenkin ongelmallista tai sitten näkevät kysymyksen epäoleellisena. Kuten Nefastos joskus sanoi: "naisilla ei tunnu usein olevan samaa tarvetta porautua maapallon ytimeen kuin miehillä".
obnoxion
Sodalis
Posts: 2168
Joined: Tue May 25, 2010 7:59 pm

Re: Naisellinen tapa osallistua työhön

Post by obnoxion »

Wyrmfang wrote:Oli totuus mitä tahansa, niin asettumalla nykynaisen asemaan, on mielestäni aika helppo havaita, miksi tämäntyyppinen seura ei houkuta, vaikka jotkut ideat puhuttelisivatkin. Myös tietenkin ihan se arkisen lannistava fakta, että totta kai tietyn ryhmän hallitsema seura aina huomaamattaankin tekee vaikeaksi erilaisten potentiaalisten jäsenten lähestymisen, on täysin selkeä syy.

On toki kuitenkin perusteita ajatella, että naisten ajatusmaailma poikkeaa useimmiten jollain tapaa miesten vastaavasta. Yksi seuran keskeinen teema on Saatana ja siihen liittyvä pahan ongelma. Kokemukseni mukaan naiset eivät useimmiten joko käsite lainkaan mikä pahan ongelmassa jotenkin ongelmallista tai sitten näkevät kysymyksen epäoleellisena. Kuten Nefastos joskus sanoi: "naisilla ei tunnu usein olevan samaa tarvetta porautua maapallon ytimeen kuin miehillä".
En minä olisi sitä tämän paremmin osannut sanoa.

Tiedän että monet naiset ovat työssä mukana, vaikka eivät ole seurassa jäseninä. Nämä ovat henkilöitä jotka: 1) Toimivat seuran etiikan kanssa sopusoinnussa, 2) Ovat tutstuneet riittävän syvällisesti seuran opetuksiin, päätyen pitämään seuraa hyvänä ja tärkeänä asiana. Pidän todennäköisenä että moni nainen ei tämän lähemmäs liittymistä koskaa tule. Ja miksi olisi toisaalta tarveskaan, kun on jo sydämesään jäsen? Tällainen sydämen jäsenyys lepää sillä perustalla, että joka ei ole hajoittamassa, on kanssamme kokoamassa.

Sen sijaan naisellinen tapa osallistua työhön ei edellytä naisien osallistumista työhön.
One day of Brahma has 14 Indras; his life has 54 000 Indras. One day of Vishnu is the lifetime of Brahma. The lifetime of Vishnu is one day of Shiva.
obnoxion
Sodalis
Posts: 2168
Joined: Tue May 25, 2010 7:59 pm

Re: Naisellinen tapa osallistua työhön

Post by obnoxion »

Minusta tämän ketjun voisi katkaista, ja liittä hännän "Naiseus & feminismi"-ketjuun. Itse käsitän naisellisen tavan osallistua työhän omaksi aiheekseen.
One day of Brahma has 14 Indras; his life has 54 000 Indras. One day of Vishnu is the lifetime of Brahma. The lifetime of Vishnu is one day of Shiva.
admin
Site Admin
Posts: 9
Joined: Thu May 13, 2010 12:25 pm

Re: Naisellinen tapa osallistua työhön

Post by admin »

obnoxion wrote:Minusta tämän ketjun voisi katkaista, ja liittä hännän "Naiseus & feminismi"-ketjuun. Itse käsitän naisellisen tavan osallistua työhän omaksi aiheekseen.
Vaikka aiheet läheltä toisiaan viistävätkin, niin olet oikeassa. Siirrettävien viestien valikointi oli hieman hankalaa, mutta tein toiveesi mukaan parhaan kykyni mukaan.

- Administraattori Lux
obnoxion
Sodalis
Posts: 2168
Joined: Tue May 25, 2010 7:59 pm

Re: Naisellinen tapa osallistua työhön

Post by obnoxion »

obnoxion wrote:Minusta tämän ketjun voisi katkaista, ja liittä hännän "Naiseus & feminismi"-ketjuun. Itse käsitän naisellisen tavan osallistua työhän omaksi aiheekseen.
admin wrote:Vaikka aiheet läheltä toisiaan viistävätkin, niin olet oikeassa. Siirrettävien viestien valikointi oli hieman hankalaa, mutta tein toiveesi mukaan parhaan kykyni mukaan.
Kiitos Admin.! Koska itse pyysin tämän viesti katkaisua, ja koska olen myös tällä julkisella foorumilla todennut edustavani naisellista lähestymistapaa, on varmasti syytä selittää miksi feminismiin painottuva keskustelu on hyvä käydä oman ketjunsa alla.

Kutsun naiseuden korostamista uskonnollisuudessa yleisen tavan mukaisesti shaktismiksi, koska shaktismi on tämän suuntaksen huomattavin ja ennen kaikkea elävä esimerkki. Kyse on tietyllä tapaa siitä, millaista suhdetta toiseuteen ja Absoluuttiin pidetään ihanteellisena joko pelkästään itselle tai mahdollisesti laajemmalle yhteisölle. Tässä tapauksessa puhumme paintouksesta tai työtavasta joka pitää korkeimpina ihanteinaan arkkityyppisesti naiseuteen liitettyjä asioita.

Siten shaktismi edustaa monella tapaa jopa vastakkaisia pyrkimyksiä kuin maallinen feminismi. Ja vaikka jotkut feministit ovat vaikuttuneet tai viehättyneet siitä miten shaktismi korostaa naista, on shaktismia enneminkin kritisoitu järjestelmänä joka käyttää naista hyväkseen. Kritiikin aihetta ei ole vaikea löytää. Se vanhin temppu kirjassa on seuraavanlainen: "Emmehän me naista sorra, vaan paremminkin annamme hänelle suuremman arvon kuin miehelle. Nainen on auktoriteetti hengen ja sielun maailmassa, ja mies on auktoriteetti maailmassa. Joten odota sinä, luontosi mukaan alistettuun asemaasi kuuluva olento, suuria kuoleman jälkeisiä meriittejä, sillä aikaa kun me miehet nautiskelemme ainoan valtakuntamme vaatimattomista etuuksista." Ja tällä tapaa on nainen syrjäytetty vallankahvasta monen eri uskonnon sisällä, kun hänet on tavallaan ylistetty juhlapöydän päästä takaisin hellan ääreelle.

Toisaalta tietyissä shaktismin suuntauksissa miehet pyrkivät naisenkaltaisiksi - esimerkkeinä vaikkapa Cybele-kultin kastraatit tai melko universaali shamaanien tapa pukeutua naisiksi - joka pyrkimyksenä edustaa vastakkaista suuntaa sellaiselle feminismille, jonka mukaan on haluttavaa naiselle ottaa maailmassa miehisempi paikka.

On myös totta, että monet shaktismin tekniikat, tai ainakin niiden sovellukset, toimivat sellaisen motivaation pohjalta, että naisen korkea henkinen ja sielullinen asema uskotaan vilpittömästi todeksi, ja tältä pohjalta on otettu kaikki magian keinot käyttöön jotta se voitaisiin riistää heiltä miesten käyttöön.

Shaktismin synkkiin piirteisiin kuuluu sitkeä veriuhriperinteen korostus. Joka päivä shaktilaisissa temppeleissä uhrataan eläimiä, ja juhlapäivänä yksittäisessä temppelissä saatetaan veriuhreja tehdä satoja. Myös esimerkiksi Intiasta silloin tällöin kantautuvat uutiset ihmisuhreista ovat usein perinteisiltä shakta-alueilta. Jos esimerkiksi Bengalissa on uhrattu ihminen mestaamalla, on asian laita melko selvä. Toinen synkän kuvan antava piirre on se, miten shaktojen riitit tuntuvat olevan käänteisiä verrattuna vallitseviin patriarkaalisiin. Intiassa nämä ovat usein täydellinen vastakohta Vedojen opetuksille (Vedoissa uhrataan puhtaita kotieläimia verettömästi, shaktat uhraavat epäpuhtaita villieläimiä mahdollisimman verisesti). Omassa kristillisessä viitekehyksessä shaktismin riitit olisivat monella tapaa hyvin lähellä noitasapattia ja mustaa messua.

Tämä lyhyt selonteko antaa todennäköisesti monella tapaa harhaanjohtavan kuvan, jos pelkästään sen perusteella aletaan muodostaa käsitystä shaktismista. Tarvittaisiin pidempi keskustelu jotta tämä laaja aihe voitisiin käsittää edes välttävästi.

Tämän viestin tarkoitus oli tehdä nopeasti selvä ero nykyisen feminismin sekä perinteisen naisellisen lähestymistavan välille sellaisena kuin se ilmenee uskonnon sisällä laajassa mittakaavassa.
One day of Brahma has 14 Indras; his life has 54 000 Indras. One day of Vishnu is the lifetime of Brahma. The lifetime of Vishnu is one day of Shiva.
User avatar
Insanus
Frater
Posts: 1078
Joined: Sat Aug 21, 2010 7:06 am
Location: Helsinki

Re: Naisellinen tapa osallistua työhön

Post by Insanus »

Kirjoitin tunteja vain poistaakseni kaiken uudestaan muutaman kerran. Kiehtova aihe ja koen annetun määritelmän pohjalta edustavani myös naisellista lähestymistapaa, mutta mitä tästä olisi hedelmällistä/hyödyllistä puida?
With a taste of a poison paradigm
Lux

Re: Naisellinen tapa osallistua työhön

Post by Lux »

Goreart wrote:Kiehtova aihe ja koen annetun määritelmän pohjalta edustavani myös naisellista lähestymistapaa, mutta mitä tästä olisi hedelmällistä/hyödyllistä puida?
Satanistille tai vaikkapa satanismista ja Saatanasta edes kiinnostuneelle vastauksen luulisi olevan lähes itsestäänselvyys, mikäli pyritään tuomaan "käsiä yhteen" eri yhteyksissä, toisin sanoen silottamaan ennakkoluulojen ja väärinkäsitysten kuilua erilaisten ymmärrys- ja lähestymistapojen välillä mahdollisimman hedelmällisesti.

Jokaisen synteesiin ja kokonaisvaltaiseen ymmärrykseen / kokemukseen pyrkivän olisi hyvä pyrkiä välttämään niin miehisyyden kuin naisellisuudenkin ylilyöntejä ja eri polariteettien hedelmätöntä edestakaisin heilahtelua, ja aivan erityisesti mikäli haluaa olla tai tulla osaksi "uuden maailman ja aikakauden airuetta"; ei tietenkään minkään opportunismin tms. vaan oikein tekemisen tahdon nimissä. Tässä tullaan taas siihen lähiaikoina korostamaani seikkaan, että ihmisten olisi hyväksi alkaa ajatella jokaisella elämänalueella "kolmioina" polaarisen sijaan, ja tämä kolmioina ajattelu tarkoittaa henkisen ymmärryksen ensisijaisuutta muotosidonnaisuuteen, horisontaalisuuteen ja yksipuolisuuteen nähden.

Obnoxionin vastaus oli mielestäni erinomainen, ja sen pohjalta on helppoa ymmärtää mm. kristinuskon, islamin yms. patriarkaalisten ja usein myös sovinististen uskontojen virheitä, mitä tulee naiseuden, "vasenkätisyyden" (!) ja Pyhän Aineen mysteerien ymmärtämiseen ylipäätään, ja minkä myötä myös feminismin ja muun (vääränlaisen) naiseuden korostamisen ylilyönnit* on verraten helpompi tulkita ja ymmärtää laajemmassa "meta-historiallisessa" kontekstissaan.

* Esim. kun seksuaalisuus ja Eroksen pyhät mysteerit kielletään ja painetaan alas, niin vastapainona ilmenee sekä pedofiilipappeja ja kaikenlaisia perversioita, sekä aineellisuuden väärinkorostumista ylipäätään; kielletään naiseus tai naisellinen tapa ymmärtää asioita, niin ilmenee feminismiä tai okkulttisemmassa kontekstissa kaiken maailman meedioita, selvännäkijöitä ja new age -pseudo-spiritualismia - jotka ovat kaikki korostuneen feminiinejä ilmiöitä - ylipäätään.
obnoxion
Sodalis
Posts: 2168
Joined: Tue May 25, 2010 7:59 pm

Re: Naisellinen tapa osallistua työhön

Post by obnoxion »

Goreart wrote:Kiehtova aihe ja koen annetun määritelmän pohjalta edustavani myös naisellista lähestymistapaa, mutta mitä tästä olisi hedelmällistä/hyödyllistä puida?
Tämä on hyvin laaja aihe, josta ei voida tehdä selvyyttä yhden foorumin puitteissa. Varmaan tästä olisi hyvä tehdä joku lukulista kiinnostuneita varten. Mutta elävänä käytäntönä tätä ei voida selittää sanallisesti tai opetella kirjasta, vaan se täytyisi kokea, so. ymmärtää sydämen kautta. Voisin kuitenkin jakaa yhden keinon, jolla shaktismiin voi päästä aidosti sisälle. Kysymys on tietenkin käytännön harjoituksesta.

Harjoituksen operatiivinen osuus on tehdä yksi tai useampi hyvä, myötätuntoinen, epäitsekäs teko, ja pitää sitten nämä teot ikuisina salaisuuksina. On aivan ehdottomasti päätettävä ettei kukaan muu saa koskaan näistä asioista tietää. Mikäli tuntuu siltä ettei kykene pitämään ikuista salaisuutta, siinä tapauksessa ei ole aihetta siirtyä okkultismin opiskelussa käytäntöön, vaan pitäytyä ainakin toistaiseksi pelkässä teoriassa.

Nyt kun meille on sydämeen kätkettynä tällainen salaisuus, me voimme rauhallisena hetkenä mietiskellä sen äärellä. "Kukaan muu ei tiedät tätä kuin minä. Tämä epäitsekäs tekoni on ikuinen salaisuus, joka katoaa mukanani." Kun me olemme viettäneet muutamia kertoja tämä kontemplaation parissa, jossa ei ole muuta kuin minä ja tekoni, voimme alkaa tarkastella miltä meistä tämä kontemplaation hetki tuntuu. Tuntuuku meistä yksinäiseltä; "Vain minä ja tuntematon tekoni". Vai tuntuuko meistä että tässä on enemmän kuin kaksi asia? Että tässä on mukana jotain merkitystä, jotain onnelikseksi tekevää? Jos me emme tunne lohdutonta yksinäisyyttä salaisen hyveemme äärellä, silloin me voimme havaita Shaktin, Jumalan läsnäolon, sellaisessa muodossa joka puhuttelee meitä, mutta joka on silti liian puhdas että me voisimme siitä tyhjentävästi kertoa ystävällemme.

Meidän on parasta tutustua Shaktiin tässä hyvin puhtaassa ja henkisessä muodossaan. Me voimme nimittäin kokea saman voiman primitiivisessä taikauskossa. Tämä hohde autiotalon silmässä & noituuden salavoima on huomattavasti vaarallisempi Shaktin muoto, ja on parempi kohdata se vasta sitten, kun on jo tutustunut Voimaan eli Immanensiin sen henkisemmässä muodossa.

Shakti eli Voima on kuin metafyysinen Sydän, joka pumppaa Kamaa eli Halua kuin verta koko universumin läpi. Tämä Voima on kaikessa, ja se on koko ajan liikkeessä. Ihminen jolle naisellinen lähestymistapa tulee luonnostaan voi tehdä mitä vain, kunhan oppii olemaan täysin passiivinen, ja yhdistämään sydämensä näkymättömään Shaktiin. Tällaisen ihmisen epäonnistumiset johtuvat siitä että hänessä on vielä jonkin verran aktiivisuutta. Jos hän antaisi tuon metafyysisen sydämen pumpata puhdasta voimaa esteettä lävitseen, ilman että hän yrittäisi tarttua eli samaistua tuon voiman muotoihin, hän voisi saavuttaa kaiken tekemättä mitään.

Mutta olen vahvasti sitä mieltä että tämä naisellinen painotus sopii vain joillekin, ja muille sopii paremmin jokin muu painotus. Tämä on kuitenkin se painotus jonka itse tuon mukanani yhdistämisen työhön, ja pyrin tuomaan sen mahdollisimman puhdistetussa ja tehokkaassa muodossaan. En tahdo että muut omaksuisivat oman painotukseni, vaan että myös he toisivat omat painotuksensa yhdistämisen työhön mahdollisimman hienostuneessa muodossa, ja edustaisivat niitä hyvin.
One day of Brahma has 14 Indras; his life has 54 000 Indras. One day of Vishnu is the lifetime of Brahma. The lifetime of Vishnu is one day of Shiva.
User avatar
Nefastos
Frater
Posts: 4294
Joined: Mon May 24, 2010 10:05 am
Location: Helsinki

Re: Naisellinen tapa osallistua työhön

Post by Nefastos »

On harmillista, että suomen kielessä ei ole sukupuolineutraalia vastinetta sanalle "veljeskunta". Historian painolastia, jonka kanssa on elettävä; sortuminen hätäratkaisuihin ei yleensä näissä asioissa toimi.

Olen samaa mieltä mitä muutkin ovat tässä & tuossa rinnakkaiskeskustelussa sanoneet, että puhe naiseudesta jää pakosta varsin vaillinaiseksi niin kauan kuin äänessä ovat vain miehet. Uskon kuitenkin vakaasti, että tämä on vain aikakysymys.

obnoxion wrote:Mutta olen vahvasti sitä mieltä että tämä naisellinen painotus sopii vain joillekin, ja muille sopii paremmin jokin muu painotus. Tämä on kuitenkin se painotus jonka itse tuon mukanani yhdistämisen työhön, ja pyrin tuomaan sen mahdollisimman puhdistetussa ja tehokkaassa muodossaan. En tahdo että muut omaksuisivat oman painotukseni, vaan että myös he toisivat omat painotuksensa yhdistämisen työhön mahdollisimman hienostuneessa muodossa, ja edustaisivat niitä hyvin.


Juuri tästähän on kysymys koko työssämme ylipäänsä; hyvä tiivistys.

Aspektit & kuinka ne käytännössä toteutuvat antaa aika hyvän esimerkin näistä asioista. Tietyssä mielessähän meillä musta aspekti edustaa vasenta tietä & naisellisuutta, punainen oikeaa tietä & miehisyyttä, valkea näiden yhteisyyttä & hermafroditismia. (Aiemmin tilanne oli hieman toinen; asiasta enemmän Polkujen kirjan pian painoon menevässä toisessa painoksessa.) Kuitenkaan ei ole mitenkään sanottua kuinka kukakin seuran jäsen yksilönä sukupuoliarkkitypiikkaa painottaa. Jäsen voi olla mies joka luonteenomaisesti painottaa miehisyyttä miehisessä aspektissa (...kuten veli Lux, palattuaan punaiseen...), nainen joka painottaa naiseutta naisellisessa aspektissa, mikä tahansa sekoitus edellisistä, tai veli/sisar voi pyrkiä tekemään työtä yhtä aktiivisesti molempien poolien kanssa millä tahansa painotuksilla näkeekin hyväksi.

Kuitenkin seura kokonaisuutena kallistuu enemmän vasemman käden tien kuin oikean suuntaan, juuri sen vuoksi että meidän on pyrittävä antamaan rakenteelle tasapainottava & tervehdyttävä uusi impulssi varhaisempina aikoina ylikorostuneen oikean käden mallin vuoksi. Kyse ei ole siitä että olisi vain yksi oikea vastaus, vaan oikea vastaus on lukemattomien mahdollisuuksien toteuttamisella puhdistetusti & tasapainotetusti. Se, että veljeskunta kokonaisuutena tuntuu kallistuvan johonkin suuntaan - ja de facto tekeekin niin - ei tarkoita etteikö sen sisällä tarvittaisi myös päinvastaisia elementtejä. Sisäisen ristiriitaisuuden kieltäminen on tie tuhoon, aivan kuin on myös se vastakkainen erehdys jossa ristiriita vain hyväksytään sellaisenaan sitä käsittelemättä.

"naisilla ei tunnu usein olevan samaa tarvetta porautua maapallon ytimeen kuin miehillä".


Wyrmfangin hauskassa sitaatissa on se näkymätön toinen puoli, että kun tai jos sukupuoliarkkityyppiset lähestymistavat toimivat näin, niin samalla freudilaisella logiikalla voidaan sanoa, että kun keskipisteeseen on porauduttu, niin juuri naiselle on sen jälkeen luontevaa esiintuoda siitä jotain. Eli kun veljeskunnan miehinen dharma olennaisen esiin puristamisena on riittävän pitkälle hoidettu, silloin naisellinen & esiintuova rakenne voisi ottaa sen hoitaakseen. Parhaimmillaan nimenomaan naisten johtamana.

Puhuttaessa sukupuolista okkultismin yhteyksissä lienee muuten aina hyvä muistaa ne hiuksenhienot erot, jotka erottavat asian käsittelyn psykologiasta ja fysiologiasta. Naisellinen arkkityyppi voi olla jotain mitä kukaan elävä nainen ei täysin voi ilmaista, aivan kuten on asia miehisyydenkin suhteen.

Ja edelleen, että jokaiselle teesille on aina poikkeuksia. Poikkeuksia lienee nykypäivänä tosiasiassa enemmän kuin itse arkkitypiikkaa ilmaisevia standardeja - mikä ei ole mikään paradoksi, jos ymmärrämme mitä "arkkityyppi" on: ei toki mitään tilastotiedettä! Ajatellaan vaikkapa Helena Blavatskya, jota moni seuran jäsen arvostaa. Sukupuoliarkkitypiikan normit rikkovia poikkeustapauksia mahtuu nykyään kolmetoista tusinaan, eikä siinä ole mitään negatiivista. Silti meidän olisi tärkeää yhä ymmärtää noita paljon puhuttuja arkkityyppisiä peruskuvioita, ja siksi tietyt nimilaput rakenteiden yllä ovat melko lailla välttämättömiä. Lakata käyttämästä dualistisia käsitteitä (miehisyys/naisellisuus; oikean käden tie/vasemman käden tie...) ei vielä merkitse dualismin ylittämistä, yleensä pikemminkin päin vastoin. Siksi nykyajalle ominainen tarve koettaa rikkoa koko sukupuolikäsitteistön normatiikka ei ole hyvä idea. Pikemminkin se on vain vastareaktio, joka taas kutsuu uutta vastareaktiota. Sillä tavoin ongelma ei koskaan lopu, vaan historia jää toistamaan itseään.
Faust: "Lo contempla. / Ei muove in tortuosa spire / e s'avvicina lento alla nostra volta. / Oh! se non erro, / orme di foco imprime al suol!"
Post Reply